English

Over ons

Met wie doet u zaken?

PDEngineers

PDEngineers gebruikt bestaande methodes en technieken, de ervaring van 150 jaar productontwikkeling, als fundament voor het structureel ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Reële producten en virtuele producten zullen in de nabije toekomst één worden. Dit vraagt om het samenbrengen van traditionele productontwikkelingsprocessen met de ontwikkelmethodes voor virtuele producten en diensten. De productontwikkelaar van de toekomst is een manager van een multidisciplinair team met niet alleen designers en engineers, maar ook bijvoorbeeld economen, psychologen en marketeers. Als het maar betrekking heeft op de wereld van de gebruiker. Daarom is hergebruik van bestaande oplossingen die de natuur of de mensheid heeft voortgebracht vaak een goed startpunt. Innoveren is verbeteren. PDEngineers geeft R&D-managers en directies inzicht in de innovatiekansen en geeft vanuit visie op vernieuwing richting aan portfoliosamenstelling.

Over ons
Wimold Peters

Wimold Peters
Product Design Engineer
PDEngineers

In 1996 richtte Wimold Peters PDEngineers op. Als zelfstandige productontwikkelaar heeft hij gewerkt voor German Aerospace, MBB Airbagsystems, Koninklijke Nederlandsche Reddingmaatschappij (KNRM) en vele andere ondernemingen. Na enkele jaren een ontwerpstudio te hebben gevoerd met meerdere personeelsleden koos Wimold voor inhoudelijk specialisme en zelfstandigheid. Zijn opleiding als werktuigbouwkundige en Master of Product Design Engineering aan de universiteit van Glasgow en zijn netwerk van vaste partners waarmee hij al jaren samenwerkt in projecten zijn hierbij het uitgangspunt. In de afgelopen jaren heeft PDEngineers in intensieve samenwerking opgebouwd met vak specialisten. Deze zelfstandige specialisten draaien waar nodig mee in onze projecten.

Brigitte Feldmeier

Brigitte Feldmeier
Businessanalist ICT

Met een ruime ervaring op het gebied van businessanalyse is Brigitte een belangrijke factor bij realisatie en implementatie van productontwikkelingstrajecten die een belangrijke IT-component hebben.

Stefan Wobben

Stefan Wobben
Usability-expert

Stefan is een van de topusability-experts in Europa. Hij wordt als freelancer betrokken bij projecten waarin virtuele producten of diensten worden ontwikkeld. In zijn werkwijze staan de gebruiker en de user interface centraal.