English

Trillingen in fietsen

Technisch onderzoek naar dempen van trillingen in fietsen

Vraag van de klant

Hoe moeten we als R&D-management onze ontwerpers aansturen om het thema ‘dempen van trillingen’ in de ontwikkeling van nieuwe fietsen aan te pakken?

Wat werkt nu niet en welke ontwerpvraag komt hieruit voort?

De opdrachtgever worstelt met het gestructureerd werken aan het dempen van trillingen in fietsen. Het is niet helder waar basiskennis aanwezig is en er ontbreekt op de R&D-afdeling een framework waarbinnen deze problematiek aangepakt kan worden.

Voor welke methode heeft PDEngineers gekozen om dit probleem aan te pakken?

PDEngineers heeft dit traject gesplitst in twee delen: inventariseren van de basiskennis en opbouw van het framework. In de eerste stap heeft PDEngineers via netscouting op zeer efficiënte wijze de stand der techniek in kaart gebracht en hebben we ervoor gezorgd dat alle aanwezige kennis en de kennis uit de wereld om ons heen inzichtelijk was voor de opdrachtgever. Daarna hebben we een analyse gemaakt van de mogelijkheden om demping van trillingen in fietsen te analyseren en een framework gebouwd zodat ontwikkelaars van de R&D-afdeling zelf aan de slag kunnen.

Wat is het resultaat?

Fiets vering

Twee rapportages waarmee de klant zowel de technologiescan binnen de organisatie kan delen als specifieke ontwerpers binnen het framework aan de slag kan zetten om de problematiek van het dempen van trillingen uit te werken. De effort die de R&D-afdeling vanaf nu in dit onderwerp steekt is zeer gericht en de opdrachtgever loopt niet het risico dat ontwerpers werken aan thema’s die elders al ontwikkeld zijn of dat het niet de juiste focus is voor het werken aan dit thema.

Hoe zou dit resultaat voor u kunnen werken?

Netscouting en de technologiescan zijn twee standaardtools van PDEngineers die direct inzetbaar zijn voor elk bedrijf. Deze worden zo opgeleverd dat ze makkelijk deelbaar zijn en actueel kunnen worden gehouden.