English

Storytelling

Productideeën communiceren via storytelling

Vraag van de klant

We hebben wel 100 ideeën, maar we kunnen dit in onze organisatie niet vertalen naar dé 10 concrete projecten die kunnen leiden tot een succesvol nieuw product. Wat moeten we doen om dit proces op gang te brengen?

Wat werkt nu niet en welke opdracht komt hieruit voort?

De stap van creatieve ideeën naar concrete producten is voor veel bedrijven moeilijk te maken. Aan PDEngineers de opdracht om in dit geval het innovatieteam van een grote zorgverzekeraar te helpen deze stap te maken en technieken aan te leren om structureel dit te kunnen blijven doen.

Voor welke methode heeft PDEngineers gekozen om dit probleem aan te pakken?

PDEngineers heeft gekozen om te beginnen met de introductie van ‘storytelling’. Door middel van storytelling leert PDEngineers het team de ideeën te filteren, zodat er uiteindelijk een overblijft die verder ontwikkeld kan worden. Storytelling is een methode om makkelijk productideeën of concepten te kunnen communiceren binnen een organisatie om draagvlak te krijgen, haalbaarheid te toetsen of om te kijken hoe deze ideeën het in de markt zouden kunnen doen. Storytelling kan op vele manieren: visualisatie via storyboards of samengevat in simpele videoclips die de kern van het idee weergeven.

Wat is het resultaat?

Storytelling

Samen met de opdrachtgever zijn in verschillende creatieve sessies vele ideeën verzameld voor nieuwe producten. Na een eerste selectie zijn daar twee producten uit gekozen en hiervoor heeft PDEngineers een story samengesteld. PDEngineers heeft de stories gevisualiseerd en deze gebruikt als toetsmiddel binnen de eigen organisatie van de zorgverzekeraar. Hiermee zijn de concrete projecten gedefinieerd.

Hoe zou dit resultaat voor u kunnen werken?

Storytelling is gebaseerd op het verder doorontwikkelen van een idee en plaatst een idee in de context van de gebruiksomgeving. Dit is toepasbaar voor producten en diensten. De werkwijze van PDEngineers zorgt dat de ‘Innovatiemotor’ gaat lopen en blijft lopen; 100 ideeën, 10 projecten, 1 product (en dat iedere kwartaal weer...). Graag kijken we samen met u hoe we ook voor u het traject van productontwikkeling kunnen versnellen.