English

Observaties

Observaties als basis voor redesign kantoorapparatuur

Vraag van de klant

Welke ontwerprichting moeten we opgaan met de papiervulling van een van onze kantoorapparaten?

Wat werkt nu niet en welke ontwerpvraag komt hieruit voort?

Bij gebrek aan informatie over het werkelijke gebruik van je producten is het voor ontwerpers en R&D-medewerkers vaak moeilijk om fundamentele ontwerpkeuzes te maken. Hoe kan een R&D-afdeling op eenvoudige wijze gebruikersinformatie verzamelen als input voor haar productontwikkeling? PDEngineers heeft bij een producent van deze kantoorapparaten via observatietechnieken inzicht gegeven in de knelpunten van het gebruik en de achterliggende ontwerpvragen blootgelegd.

Voor welke methode heeft PDEngineers gekozen om dit probleem aan te pakken?

Observatie toolkit

PDEngineers heeft een observatieplan opgesteld en is bij een aantal gebruikers van de apparatuur op observatie gegaan. In dit geval is gekozen voor de ‘time lapse video’ waarbij gedurende een langere periode wordt vastgelegd hoe de apparatuur gebruikt wordt in de eigen gebruiksomgeving. Er is gewerkt met een ‘personal inventory’, een gespreksmethode waarbij open vragen gesteld worden en in gespreksvorm wordt doorgevraagd naar de achterliggende motivatie van opmerkingen die de gebruiker maakt. Daarnaast heeft PDEngineers gebruik gemaakt van fotografie om werkwijze, user innovations en knelpunten daadwerkelijk in beeld te brengen.

Wat is het resultaat?

Een knelpuntenlijst die gebruikt kan worden bij de ontwerpkeuzes waar het ontwerpteam op dat moment voor stond. De knelpunten vanuit de praktijk werden direct binnen gebracht bij het ontwerpteam, ondersteund door foto’s en videomateriaal. De knelpunten zijn afgewogen in een Innovation Value Curve. Daarin werd de waardering van de gebruiker voor de intrinsieke productkenmerken vastgelegd, zodat het ontwerpteam inzicht krijgt in de mening van de gebruiker. Op basis van deze curve kunnen de ontwerpprioriteiten worden vastgesteld.

Hoe zou dit resultaat voor u kunnen werken?

Observeren is in de visie van PDEngineers een must voor ieder ontwerpteam. Als je bestaande producten wilt verbeteren of innovatiekansen in kaart wilt brengen, zul je het veld in moeten gaan om de ‘white spots of innovation’ te ontdekken. PDEngineers heeft 52 observatietools beschikbaar en kan afhankelijk van de vraag de juiste methode inzetten. We helpen u daar graag bij.