English

Medische producten

Vernieuwing in medische productontwikkeling

Vraag van de klant

Hoe kunnen we bij het valideren van nieuwe productideeën naast de markt ook de oplossingsrichting en technische ontwikkelingsmogelijkheden valideren?

Wat werkt nu niet en welke ontwerpvraag komt hieruit voort?

Bij investeringen in nieuwe productideeën is vaak het idee, bescherming van het idee en marktpotentieel goed in kaart gebracht. Echter hoe moet het idee uitgewerkt worden zodat het marktpotentieel bereikt wordt? Wat zijn de technische risico's en wat is de meest geschikte ontwikkelmethodiek voor het productidee? De ontwerpvraag die hier bij hoort is tweeledig: hoe valideren we het productidee bij gebruikers zodat we inzicht krijgen in de schaalbarheid van het product? Wat is het optimale ontwikkeltraject voor dit product?

Voor welke methode heeft PDEngineers gekozen om dit probleem aan te pakken?

PDEngineers heeft in kaart gebracht welke technologieën in de productontwikkeling een rol spelen. Hieruit is een masterplan voor de productontwikkeling opgesteld.

Wat is het resultaat?

De validatie van het productidee en duidelijk inzicht in de mogelijkheden voor het productontwikkeltraject. Hierdoor kan als voorbereiding voor de investeringsbeslissing beter worden gebudgeteerd, een duidelijk profiel worden opgesteld voor de benodigde ontwikkelcapaciteit en kunnen de milestones in het project goed worden gedefinieerd. Dit betekent dat er met meer inzicht dan voorheen een investeringsbeslissing genomen kan worden.

Hoe zou dit resultaat voor u kunnen werken?

PDEngineers kan snel en doeltreffend een validatie van nieuwe productideeën realiseren. Wij beschikken over een breed scala aan observatietechnieken en hebben ervaring in conceptontwikkeling en engineering van medische producten.