English

Gasgeneratoren

Hybride gasgeneratoren voor airbags

Vraag van de klant

Hoe kan de activeringstijd van side-airbags geminimaliseerd worden?

Wat werkt nu niet en welke ontwerpvraag komt hieruit voort?

MBB Airbag Systems heeft jaren gewerkt aan de ontwikkeling van gasgeneratoren voor airbagsystemen in personenauto’s. Hierbij kwam steeds naar voren dat voor side-airbags de opblaassnelheid van de airbag beter kan. De opblaassnelheid wordt deels bepaald door de gasgenerator. Daarnaast moest de uitstoot van verbrandingsdeeltjes worden geminimaliseerd. De wens was om beide ontwerpvragen gelijktijdig te behandelen in een redesignproces.

Voor welke methode heeft PDEngineers gekozen om dit probleem aan te pakken?

Hybride gasgenerator

PDEngineers is ingezet voor een aantal specifieke knelpunten in dit ontwikkelproces en heeft 2,5 jaar meegedraaid in het ontwerpteam van MBB Airbag Systems. Voor de hybride gasgeneratoren (o.a. side-airbags) is een redesigntraject gestart met als speerpunten: optimalisatie van de snelheid van gasuitstoot en de ontwikkeling van filters voor verbrandingsdeeltjes met minimale weerstand. Hieruit zijn een groot aantal optimalisaties naar voren gekomen die uitvoerig getest en uitgevoerd zijn

Wat is het resultaat?

PEEK filterelement

Een side-airbag die in veel auto’s wordt toegepast en die een opblaastijd van minder dan 10 milliseconden heeft. In deze airbag zijn de verbrandingsfilters vervangen door PEEK spuitgietdelen. Dit levert een vereenvoudiging in het ontwerp op die tot directe kostenbesparing in de productie heeft geleid.

Hoe zou dit resultaat voor u kunnen werken?

PDEngineers kan op het gebied van engineering meedraaien in ontwerpteams om tot creatieve en vernieuwende werktuigbouwkundige oplossingen te komen. Hiervoor beschikken we over de mogelijkheid om in een 3D CAD/CAM omgeving nieuwe ideeën te engineeren, te simuleren en uit te werken.