English

Training

Training

Training

Over het vak productontwikkeling valt heel veel te vertellen. We doen dit dan ook graag voor bedrijven.

Onze innovatieve werkwijze staat centraal in deze trainingen, waarbij inspiratie voorop staat. Hoe meer medestanders, hoe beter! Denk hierbij aan creatieve sessies en training voor management en medewerkers. Door middel van enthousiaste verhalen brengen we de innovatiemotor van onze toehoorders op gang.

PDEngineers geeft (dag)trainingen in het toepassen van creatieve ideeën om tot innovatiekansen te komen. We bieden brainstormtechnieken om daar zelf mee aan de slag te gaan. Om bedrijven te helpen met het opstarten van productontwikkeling of het opstarten van hun innovatiemotor zijn er drie mogelijkheden:

  • De Koninklijke route: een volledig productontwikkelingtraject wordt opgestart en van a tot z begeleid. Tijdens dit intensieve traject komt PDEngineers samen met de opdrachtgever in 6 tot 9 maanden tot een eerste prototype.

  • Innovation deep-dive: om ervoor te zorgen dat bedrijven in hoge frequentie vernieuwen, is de kern van het ontwikkelproces samengevat in een heel kort programma, dat PDEngineers de innovation deep-dive noemt. Hierbij gaan cursisten in een week tijd heel intensief door de basisstappen van het conceptontwikkelingstraject heen. Men begint met niets en eindigt met een aantal concrete productideeën en het plan om deze mogelijk te realiseren. Tijdpad, budget, resources: alles wat nodig is om een verantwoorde investeringsbeslissing te nemen over dat productidee komt aan bod.

  • One day deep-dive: als een innovatietraject van een week te zwaar is om mee te starten, zet PDEngineers graag de ‘one day deep-dive’ in. Op deze dag worden in een wervelende brainstorm alle innovatiekansen en –richtingen naar boven gehaald. De resultaten van een ‘one day deep-dive’ zijn vaak zeer interessant en creatief. Ontwerp- en ontwikkelteams denken tijdens de dag out of the box en bekijken de mogelijkheden die er liggen op het gebied van productontwikkeling. De ‘one day deep-dive’ is vaak een goede manier om te bepalen of er een langer ontwikkeltraject ingezet moet worden of om lopende trajecten bij te stellen. PDEngineers heeft al diverse keren de ‘one day deep-dive’ met succes toegepast voor verschillende opdrachtgevers.

De ‘innovation deep-dive’ is opgebouwd uit een aantal elementen:

  • Observeren van gebruikers
  • Stories worden gedestilleerd om te bepalen wat leeft bij gebruikers
  • Selectiemoment waarbij richting gekozen wordt voor bepaalde producten
  • Oplossingen worden gecreëerd in een creatief proces
  • Concretiseren tot een conceptrichting
  • Van productidee tot productvoorstel
  • Concrete deliverables aan het eind van de week