English

Diensten

Onze tools, waarmee we uw innovatieproces verbeteren

Innovatiemanagement


Innovatiemanagement

Van losse innovatieprojecten naar een structureel innovatieproces. Dat lijkt een moeilijke stap, maar met behulp van PDEngineers creëert u een continue stroom van ideeën, projecten en nieuwe producten. Lees meer over innovatiemanagement

Conceptontwikkeling


Conceptontwikkeling

Een idee voor een nieuwe product of een nieuwe dienst is als een zaadje dat geplant wordt. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Wij helpen u de essentie van uw idee bloot te leggen vanuit het perspectief van gebruikers. Lees meer over conceptontwikkeling

Ontwikkeling en engineering


Productontwikkeling

Als u een concept hebt ontwikkeld, dan bent u er nog niet. Productideëen en prototypes zijn de volgende stap. PDEngineers heeft de capaciteit in huis om u te begeleiden in het engineerstraject van het abstracte naar het concrete stadium. Lees meer over ontwikkeling en engineering

Training


Training

Over het vak productontwikkeling valt heel veel te vertellen. We doen dit dan ook graag voor bedrijven. Onze innovatieve werkwijze staat centraal in deze trainingen, waarbij inspiratie voorop staat. Lees meer over training

Onderwijs


Onderwijs

Waarom zouden we al onze kennis voor onszelf houden? Als gastdocent op hogescholen en universiteiten delen we graag onze visie op productontwikkeling. Lees meer over onderwijs