English

Innovation 'deep-dive'

Vliegende start van productontwikkeling met concreet resultaat

Vaak wordt gevraagd: hoe ziet een productontwikkelingstraject voor ons productidee er uit? Waar moeten we beginnen en waar zitten de mogelijke valkuilen?

Om hier snel en goed op te kunnen antwoorden passen kun je de werkwijze ‘Hear’-’Create’-’Deliver’ toepassen. Deze werkwijze is gebaseerd op de gedachte dat je je verplaatst in je gebruikers en van hieruit productideeën creëert. Deze productideeën moeten aantoonbaar in een gebruiksbehoefte voorzien, maakbaar en levensvatbaar zijn.

Snel en to-the-point oplossingen creëren

‘Hear’-’Create’-’Deliver’ is ontwikkeld door IDEO en naar een compacte ‘deep-dive’ werkweek vertaald. In de innovation deep-dive wordt in heel korte tijd de eerste stappen van het productontwikkelingsproces doorlopen. Snel en to-the-point oplossingen creëren en deze opleveren als prototypes met inzicht in mogelijke aanpak van het verdere productontwikkelingstraject.

‘Hear’-’Create’-’Deliver’ neemt de gebruikersbehoefte als uitgangspunt (zie afbeelding). Deze wordt in kaart gebracht middels observaties. De gebruikersbehoefte leidt tot thema’s voor nieuwe producten. Deze thema’s worden uitgewerkt naar business en techniek. Dit levert concrete productideeën op.

De innovation deep-dive kan worden ingezet op momenten dat er snel, bijvoorbeeld binnen een week, mogelijkheden boven water moeten komen voor productontwikkeling en nieuwe productideeën. Het ontwerpteam dat met de ‘Hear-Create-Deliver’ werkwijze wil gaan werken doet er goed aan zich te laten begeleiden gedurende de innovation deep-dive door een ervaren productontwikkelaar.

Stappenplan voor een innovation deep-dive:

  • 1. Mini-observatie van gebruikers in hun gebruiksomgeving.
  • 2. Storytelling op basis van de observaties.
  • 3. Creatieve sessie waarin conceptideeën worden verzameld en vastgesteld.
  • 4. Concretiseren tot productideeën, die worden vastgelegd in schetsen of modellen.
  • 5. Analyse van de maakbaarheid en realisatiemogelijkheden van de ontwikkelde productideeën.
  • 6. Voorstel voor implementatie en ontwikkeltraject

Voor wie is de innovation deep-dive geschikt?

Voor bedrijven die hun productontwikkeling een snelle impuls willen geven zonder een kostbaar traject te starten of bedrijven die willen experimenteren met verschillende richtingen van productontwikkeling op bijvoorbeeld nieuwe markten.

Deliverables voor een verantwoorde keuze

In deze tijd is het belangrijk dat conceptfases snel tot het niveau van selectie kunnen komen. Indien goed uitgevoerd zal de innovation deep-dive genoeg deliverables opleveren om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Er wordt gekeken naar de markt, het product en het gebruik. Er moet een gebruiksbehoefte zijn die aangetoond wordt in de innovation deep-dive. De geschetste oplossing moet realiseerbaar zijn met de mogelijkheden die aanwezig zijn.

Hoe werkt PDEngineers met de Innovation deep-dive?

PDEngineers begeleidt bedrijven bij het uitvoeren van de innovation deep-dive. Recentelijk heeft PDEngineers de Innovation deep-dive toegepast om een nieuw productconcept voor een dropfabriek te ontwikkelen, waarbij er zowel nieuwe producten als concepten voor een nieuw verkoopkanaal gerealiseerd zijn in een week tijd. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Stefan Wobben van Concept7.